Huấn luyện an toàn

Huấn luyện an toàn


huấn luyện an toàn tại BỆNH VIỆN ĐA KHOA SÔNG THƯƠNG huấn luyện an toàn tại BỆNH VIỆN ĐA KHOA SÔNG THƯƠNG

Ngày 16/9/2019 - Hưởng ứng chương trình kiểm soát các yếu tố có hại tại nơi làm việc, Công ty CP Dịch vụ an toàn lao động Bắc Giang kết hợp với Bệnh Viện Đa Khoa Sông Thương tổ chức lớp huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhắm ngăn ngừa bệnh nghề nghiệp. Giảng viên cùng các chuyên gia Bác Sỹ của Bệnh viện đã đề ra kế khoạch hành động trong thời gian tới.


Huấn luyện an toàn vận hành nồi hơi Huấn luyện an toàn vận hành nồi hơi

TỔ CHỨC LỚP HUẤN LUYỆN AN TOÀN VẬN HÀNH NỒI HƠI CHO CÁC NHÂN VIÊN VẬN HÀNH TẠI CÁC DOANH NGHIỆP CÓ SỬ DỤNG NỒI HƠI THÁNG 9/2019 1. Các kiến thức cơ bản: Stt Nội dung Yêu cầu cần đạt 1 Các khái niệm cơ bản về nhiệt và truyền nhiệt. Làm cho người học nắm được: - Khái niệm về nước sôi, hơi bão hòa, hơi quá nhiệt. Nguyên lý của quá trình biến từ nước thành hơi trong nồi hơi. - Khái niệm về sự cháy: ch


BẢNG TỔNG HỢP CÁC NHÓM ĐỐI TƯỢNG  PHẢI THAM DỰ KHÓA HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG BẢNG TỔNG HỢP CÁC NHÓM ĐỐI TƯỢNG PHẢI THAM DỰ KHÓA HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

(Phân loại theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động; Thông tư số 13/2016/TT-BLĐTBXH ngày 16/6/2016 của Bộ Lao động - TB&XH ban hành danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt


Huấn luyện an toàn nhóm 6 - An toàn vệ sinh viên Huấn luyện an toàn nhóm 6 - An toàn vệ sinh viên

Hình ảnh Huấn luyện an toàn - vệ sinh lao động tại Công ty CP May Xuất khẩu Hà Phong Điều 74. An toàn, vệ sinh viên (Trích Luật An toàn vệ sinh lao động 2015 ) 1. Mỗi tổ sản xuất trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh phải có ít nhất một an toàn, vệ sinh viên kiêm nhiệm trong giờ làm việc. Người sử dụng lao động ra quyết định thành lập và ban hành quy chế hoạt động của mạng lưới an toàn, vệ sinh viê


Huấn luyện an toàn cho người lao động chung - Nhóm 4 Huấn luyện an toàn cho người lao động chung - Nhóm 4

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH (Theo khung huấn luyện Nghị định 44/2016/ NĐCP ban hành) 1. Kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động: - Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động; chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động; - Kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc và phương pháp cải thiện điều kiện lao động; - Chức năng, nhiệm vụ của


Huấn luyện an toàn cho người lao động có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ thuộc đối tượng nhóm 3 Huấn luyện an toàn cho người lao động có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ thuộc đối tượng nhóm 3

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH (Theo khung huấn luyện Nghị định 44/2016/ NĐCP ban hành) 1. Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; 2. Kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động: Chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động; kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc và phương pháp cải thiện điều kiện lao động; chức năng, nhiệm vụ của mạng

Hỗ trợ trực tuyến
Hotline 1
antoanlaodongbacgiang
Hotline 2
antoanlaodongbacgiang
P.kỹ thuật
V.Phòng
antoanlaodongbacgiang
Đối tác - Khách hàng
Fanpage
Thống kê truy cập
Tổng truy cập
0071401
Trong tháng
003979
Trong tuần
000884
Trong ngày
000277
Trực tuyến
000007


CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ AN TOÀN LAO ĐỘNG BẮC GIANG
Trụ sở: Số 87, 89 đường 295B, xã Tân Mỹ, TP. Bắc Giang
Điện thoại: 0204 3826 688/ 0961 408 488

Email: antoanlaodongbacgiang@gmail.com