Kiểm định an toàn - Đo kiểm môi trường

Kiểm định an toàn - Đo kiểm môi trường


Thực hiện đo kiểm môi trường lao động tại Công ty TNHH Việt Nam Daeshin Electronics Thực hiện đo kiểm môi trường lao động tại Công ty TNHH Việt Nam Daeshin Electronics

Công ty Cổ phần dịch vụ an toàn lao động Bắc Giang đã tiến hành thực hiện đo kiểm môi trường lao động cho công ty TNHH Việt Nam Dae Shin Electronics diễn ra ngày 13 và ngày 14/12/2019 tại 2 xưởng sản xuất của công ty. Khu vực sản xuất tại xưởng 1 Khu vực đúc tại xưởng 1 Khu vực văn phòng tại xưởng 2 Khu vực văn phòng tại xưởng 1


DANH MỤC CÁC LOẠI MÁY, THIẾT BỊ, VẬT TƯ, CHẤT CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG DANH MỤC CÁC LOẠI MÁY, THIẾT BỊ, VẬT TƯ, CHẤT CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

(Ban hành kèm theo Thông tư số 53/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)


Thông tư quy định về mức giá tối thiểu đối với dịch vụ kiểm định an toàn máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động Thông tư quy định về mức giá tối thiểu đối với dịch vụ kiểm định an toàn máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

Thông tư 41/2016/TT- BLĐTBXH ban hành ngày 11/11/2016 quy định giá tối thiểu đối với dịch vụ kiểm định an toàn lao động máy, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. https://drive.google.com/file/d/1EwxNV-irjAHrNLieh9upMHi3sjLyDDQs/view?usp=sharing

Hỗ trợ trực tuyến
Hotline
antoanlaodongbacgiang
P.Tư vấn
QL Dự án
antoanlaodongbacgiang
DT Trực
antoanlaodongbacgiang
Đối tác - Khách hàng
Fanpage
Thống kê truy cập
Tổng truy cập
0592812
Trong tháng
009229
Trong tuần
001772
Trong ngày
000265
Trực tuyến
000013