Đào tạo và cấp chứng chỉ an toàn lao động

Đào tạo và cấp chứng chỉ an toàn lao động

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ AN TOÀN LAO ĐỘNG BẮC GIANG
Trụ sở: Số 87, 89 đường 295B, xã Tân Mỹ, TP. Bắc Giang
Điện thoại: 0204 3826 688/ 0961 408 488
Website : http://antoanbacgiang.vn -  Email: antoanlaodongbacgiang@gmail.com

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ AN TOÀN LAO ĐỘNG BẮC GIANG chuyên đào tạo và cấp chứng nhận an toàn lao động cho các đối tượng được quy định tại Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ.

Ngày 22 tháng 04 năm 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ AN TOÀN LAO ĐỘNG BẮC GIANG nhận quyết định số 40/QĐ-ATLĐ về việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn vệ sinh lao động. Cùng ngày Cục an toàn lao động đã cấp giấy chứng nhận Đủ điều kiện hoạt động huấn luyện Được cấp chứng chỉ huấn luyện số 16/2016/GCN. Theo đó chúng tôi có đầy đủ chức năng tổ chức huấn luyện an toàn lao động – vệ sinh lao động được quy định tại thông tư 27/2013-BLĐTBXH.
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động đào tạo và cấp chứng chỉ an toàn lao động.
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động đào tạo và cấp chứng nhận, thẻ an toàn lao động.
  1.  Các đối tượng đào tạo và cấp chứng nhận, thẻ an toàn lao động:

  2. Nhóm 1 : Người làm công tác quản lý.
Sau khi hoàn thành khóa đào tạo được cấp chứng nhận an toàn lao động có giá trị 2 năm.
  1. Nhóm 2 : Người làm công tác chuyên trách an toàn lao động:
Sau khi hoàn thành khóa đào tạo được cấp chứng nhận an toàn lao động có giá trị 2 năm.
  1. Nhóm 3 : Người làm các công việc yêu cầu Nghiêm ngặt về an toàn lao động
Sau khi hoàn thành khóa đào tạo được cấp thẻ  an toàn lao động có giá trị 2 năm.
  1. Nhóm 4 : Người lao động không thuộc 3 nhóm trên.
Sau khi hoàn thành khóa đào tạo được lưu vào sổ theo dõi công tác huấn luyện an toàn lao động.

      5. Nhóm 6: An toàn, vệ sinh viên.

Sau khi hoàn thành khóa đào tạo được cấp chứng nhận an toàn lao động có giá trị 2 năm.
 
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline
antoanlaodongbacgiang
P.Tư vấn
QL Dự án
antoanlaodongbacgiang
DT Trực
antoanlaodongbacgiang
Đối tác - Khách hàng
Fanpage
Thống kê truy cập
Tổng truy cập
0607848
Trong tháng
009703
Trong tuần
002304
Trong ngày
000955
Trực tuyến
000003