Mở lớp nghiệp vụ an toàn lao động tại TP Bắc Giang

Mở lớp nghiệp vụ an toàn lao động tại TP Bắc Giang

Kính gửi: BAN LÃNH ĐẠO CÁC CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP

- Căn cứ Điều 150 của Bộ luật lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012;
- Căn cứ Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ.

- Căn cứ vào giấy chứng nhận số 16/GCN-2015 do bộ lao động thương binh xã hội cấp ngày 09-02-2015 về hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động theo TT27/2013-BLĐTBXH


Nhằm giúp các cá nhân, tổ chức thuộc khối doanh nghiệp có kiến thức cơ bản về an toàn lao động Viện đào tạo và quản lý xây dựng thường xuyên tổ chức "lớp nghiệp vụ an toàn lao động tại TP Bắc Giang".

1. Đối tượng tham dự lớp học an toàn lao động tại Bắc Giang:

được quy định tại Điều 14 Luật An toàn, vệ sinh lao động, gồm các nhóm sau:
-  Nhóm 1: Người làm công tác quản lý
-  Nhóm 2: Cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn lao động, vệ sinh lao động của cơ sở; Người làm công tác quản lý kiêm phụ trách công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động.
-  Nhóm 3: Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động theo danh mục ban hành kèm theo Thông tư này (phụ lục I).
-  Nhóm 4: Các đối tượng khác

-  Nhóm 6: An toàn, vệ sinh viên theo quy định tại Điều 74 Luật An toàn, vệ sinh lao động.

2. Khai giảng lớp học an toàn lao động tại Bắc Giang:

Ngày 15 Hàng tháng. Vui lòng liên hệ 0961 408 488 để có thông tin mới nhất lịch khai giảng lớp học an toàn lao động trong tháng.

NỘI DUNG LỚP HỌC AN TOÀN LAO ĐỘNG TẠI Bắc Giang

Nhằm triển khai thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm làm việc: Chương trình được công ty Cổ phần Dịch vụ An toàn lao động Bắc Giang thiết kế theo quy định của - Căn cứ Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ  hướng dẫn các lớp an toàn lao động vệ sinh lao động sau:

LỚP HỌC AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 1- CẤP CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG

- Chuyên đề 1: Chính sách, pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động sau huấn luyện.
- Chuyên đề 2:  Tổ chức quản lý và thực hiện các quy định về an toàn lao động và vệ sinh lao động ở cơ sở.
- Chuyên đề 3: Các yếu tố nguy hiểm, có hại trong sản xuất và các biện pháp khắc phục, phòng ngừa
- Chuyên đề 4: Kiểm tra, sát hạch kết thúc khóa huấn luyện

LỚP HỌC AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 2 - CẤP CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG

- Chuyên đề 1: Huấn luyện kiến thức chung về an toàn lao động, vệ sinh lao động
- Chuyên đề 2:  Nghiệp vụ tổ chức công tác an toàn lao động,vệ sinh lao động ở cơ sở
- Chuyên đề 3: Tổng quan về các loại máy, thiết bị, các chất phổ biến phát sinh các nguy hiểm, có hại; quy trình làm việc an toàn
- Chuyên đề 4: Huấn luyện theo đặc thù riêng của từng khóa huấn luyện
- Chuyên đề 5: Kiểm tra, sát hạch kết thúc khóa huấn luyện

LỚP HỌC AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 3 - CẤP THẺ AN TOÀN LAO ĐỘNG

- Chuyên đề 1: Chính sách, pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động
- Chuyên đề 2: Tổng quan về công việc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động
- Chuyên đề 3:  Các yếu tố nguy hiểm, có hại khi làm công việc hoặc vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động và vệ sinh lao động
- Chuyên đề 4: Kỹ thuật an toàn lao động, vệ sinh lao động khi làm công việc hoặc vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động.
- Chuyên đề 5: Xử lý các tình huống sự cố sản xuất, sơ cứu tai nạn lao động
- Chuyên đề 6: Huấn luyện theo đặc thù riêng của công việc hoặc thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động
- Chuyên đề 7: Kiểm tra, sát hạch kết thúc khóa huấn luyện
 

LỚP HỌC AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 4 - CẤP SỔ THEO DÕI

- Chuyên đề 1: Huấn luyện kiến thức chung về an toàn lao động, vệ sinh lao động (huấn luyện tập trung);
- Chuyên đề 2: Yêu cầu về an toàn lao động, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.
 

LỚP HỌC AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 6 - CẤP CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG

 
- Chuyên đề 1: Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo quy định khung huấn luyện nhóm 4.
- Chuyên đề 2: Huấn luyện bổ sung về kỹ năng và phương pháp hoạt động của an toàn, vệ sinh viên.
 

4. Học phí: Xem tại đây: http://antoanbacgiang.vn/bao-gia-chung/141-bao-gia-cac-dich-vu-tong-hop.html.

5. Giảng viên: Sở lao động thương binh và xã hội, các giảng viên từ các trường đại học uy tín trong nước.

6. Chứng chỉ: Kết thúc khóa học, Học viên được cấp chứng nhận, thẻ an toàn lao động theo quy định tại Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ..

Mọi thông tin chi tiết và danh sách đăng ký học viên vui lòng liên hệ :CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ AN TOÀN LAO ĐỘNG BẮC GIANG
Trụ sở: Số 87, 89 đường 295B, xã Tân Mỹ, TP. Bắc Giang
Điện thoại: 0204 3826 688/ 0961 408 488
Website : http://antoanbacgiang.vn -  Email: antoanlaodongbacgiang@gmail.com
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline
antoanlaodongbacgiang
P.Tư vấn
QL Dự án
antoanlaodongbacgiang
DT Trực
antoanlaodongbacgiang
Đối tác - Khách hàng
Fanpage
Thống kê truy cập
Tổng truy cập
0607874
Trong tháng
009729
Trong tuần
002330
Trong ngày
000068
Trực tuyến
000004