Khóa huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động tại thành phố Hà Nội.

Khóa huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động tại thành phố Hà Nội.

Chúng tôi thường xuyên mở các khóa huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động tại thành phố Hà Nội.  Các Khóa đào tạo, huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động được xây dựng theo chương trình khung và cho các đối tượng được quy định tại Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ.

 


I. Đối tượng mở lớp huấn luyện an toàn lao động tại Hà Nội

Đối tượng huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động theo quy định tại Điều 14 Luật An toàn, vệ sinh lao động, gồm các nhóm sau:

1. Nhóm 1: Người làm công tác quản lý

a. Giám đốc, phó giám đốc các doanh nghiệp; người đứng đầu và cấp phó các chi nhánh trực thuộc doanh nghiệp; người phụ trách công tác hành chính, nhân sự; quản đốc các phân xưởng hoặc tương đương;
b. Chủ nhiệm, phó chủ nhiệm hợp tác xã; chủ hộ kinh doanh cá thể; chủ hộ gia đình có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động;
c. Thủ trưởng và cấp phó: các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; các đơn vị sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị thuộc quân đội nhân dân, công an nhân dân; tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế đóng trên lãnh thổ Việt Nam có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

2. Nhóm 2:

a. Cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn lao động, vệ sinh lao động của cơ sở;
b. Người làm công tác quản lý kiêm phụ trách công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động.

3. Nhóm 3:

Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động vệ sinh lao động theo quy định trong thông tư 13/2016/TT – BLĐTBXH  ngày 16 tháng 6 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội.

4. Nhóm 4:

Người lao động không thuộc 3 nhóm nêu trên (lao động là người Việt Nam, người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động)

5. Nhóm 6:

An toàn, vệ sinh viên theo quy định tại Điều 74 Luật An toàn, vệ sinh lao động.

II. Nội dung khóa học an toàn lao động tại Hà Nội

1. Nhóm 1: được huấn luyện kiến thức chung chủ yếu sau đây:

a. Chính sách, pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động;
b. Tổ chức quản lý và thực hiện các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động ở cơ sở;
c. Các yếu tố nguy hiểm, có hại trong sản xuất và biện pháp khắc phục, phòng ngừa.

2. Nhóm 2: được huấn luyện kiến thức chung bao gồm:

a. Kiến thức chung như nhóm 1;
b. Nghiệp vụ tổ chức thực hiện công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động tại cơ sở;
c. Tổng quan về các loại máy, thiết bị, các chất phát sinh các yếu tố nguy hiểm, có hại; quy trình làm việc an toàn.

3. Nhóm 3: được huấn luyện kiến thức chung và chuyên ngành gồm:

a. Chính sách, pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động;
b. Tổng quan về công việc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động;
c. Các yếu tố nguy hiểm, có hại khi làm công việc hoặc vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động;
d. Kỹ thuật an toàn lao động, vệ sinh lao động khi làm công việc hoặc vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động;
đ. Xử lý các tình huống sự cố sản xuất, sơ cứu tai nạn lao động.

4. Nhóm 4: Nội dung huấn luyện nhóm 4 gồm 2 phần sau:

a. Phần 1: Huấn luyện kiến thức chung về an toàn lao động, vệ sinh lao động (huấn luyện tập trung);
b. Phần 2: Yêu cầu về an toàn lao động, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

5. Nhóm 6: Nội dung huấn luyện nhóm 6 gồm 2 phần sau:

a, Phần 1: Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo quy định khung huấn luyện nhóm 4.
b. Phần 2: Huấn luyện bổ sung về kỹ năng và phương pháp hoạt động của an toàn, vệ sinh viên.

III. Thời gian huấn luyện và Học phí cho các khóa học an toàn lao động tại Hà Nội.

a. Học phí học tại cơ quan/doanh nghiệp: Quý cơ quan/doanh nghiệp có nhu cầu tổ chức riêng cho đơn vị xin liên hệ theo số điện thoại ghi dưới đây để được báo giá tốt nhất.
b. Học phí học tập trung tại hội trường của công ty chúng tôi:
STT Đối tượng Thời lượng (giờ) Học phí học lần đầu (đ/người) Học phí học định kỳ Bằng cấp tốt nghiệp
01 Nhóm 1 16 190.000 - 240.000 ..... đ Chứng nhận (2 năm)
02 Nhóm 2 48 200.000 - 250.000 ..... đ Chứng nhận(2 năm)
03 Nhóm 3 30 180.000 - 230.000 ...... đ Thẻ an toàn (2 năm)
04 Nhóm 4 16 Theo lớp ...... đ Lưu sổ
06 Nhóm 6 4 60.000 - 110.000 ...... đ Chứng nhận(2 năm)
c. Thời gian mở lớp : Căn cứ vào tình hình và nhu cầu tại doanh nghiệp.

 IV. Hồ sơ đăng ký khóa huấn luyện an toàn tại Hà Nội bao gồm:

1. Bản photo Chứng minh thư nhân dân;
2. Thông tin cá nhân bao gồm: Ngày sinh, Giới tính, Quốc tịch, Số CMND, Công việc.
3. Ảnh màu (3 x 4) cm: 02 chiếc.
4. Học phí: được nộp tại lớp vào buổi khai giảng

 V. Thủ tục đăng ký học: Quý cơ quan/cá nhân có nhu cầu tham dự lớp học vui lòng đăng ký học trực tuyến, gửi email, fax, điện thoại đăng ký danh sách học viên tham dự trước ngày khai giảng. Nộp hồ sơ học viên và học phí vào ngày đầu buổi khai giảng.

Thông tin liên hệ :


CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ AN TOÀN LAO ĐỘNG BẮC GIANG
Trụ sở: Số 87, 89 đường 295B, xã Tân Mỹ, TP. Bắc Giang
Điện thoại: 0204 3826 688/ 0961 408 488
Website : http://antoanbacgiang.vn -  Email: antoanlaodongbacgiang@gmail.com
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline
antoanlaodongbacgiang
P.Tư vấn
QL Dự án
antoanlaodongbacgiang
DT Trực
antoanlaodongbacgiang
Đối tác - Khách hàng
Fanpage
Thống kê truy cập
Tổng truy cập
0607847
Trong tháng
009702
Trong tuần
002303
Trong ngày
000955
Trực tuyến
000002