Lớp huấn luyện ATVSLĐ cho người quản lý Hợp tác xã tại Khách sạn Bắc Giang

Lớp huấn luyện ATVSLĐ cho người quản lý Hợp tác xã tại Khách sạn Bắc Giang

Lớp huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho đối tượng là người quản lý của các Hợp tác xã năm 2021

Giảng viên Trịnh Xuân Hưng cập nhật kiến thức mới về ATVSLĐ

Lớp huấn luyện ATVSLĐ Hợp tác xã tại Khách sạn Bắc Giang
Tất cả các Hợp tác xã trong địa bàn tỉnh Bắc Giang đã được Sở Lao động gửi công văn tham gia về Khóa huấn luyện ATVSLĐ cho người quản lý. Trong quá trình tham gia Khóa huấn luyện, học viên được cập nhật những kiến thức mới về tình hình Tai nạn lao động, những văn bản, chính sách mới về An toàn vệ sinh lao động. Ngoài ra, học viên là người quản lý còn được củng cố một số phương pháp cải thiện điều kiện lao động trong quá trình sản xuất, kinh doanh để đảm bảo sức khỏe của người lao động của chính bản thân doanh nghiệp.Lop huan luyen Hop tac xa Bac Giang
 
 
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline
antoanlaodongbacgiang
P.Tư vấn
QL Dự án
antoanlaodongbacgiang
DT Trực
antoanlaodongbacgiang
Đối tác - Khách hàng
Fanpage
Thống kê truy cập
Tổng truy cập
0579347
Trong tháng
012504
Trong tuần
002078
Trong ngày
000195
Trực tuyến
000012