Tập huấn AT-VSLĐ cho cán bộ làm công tác AT-VSLĐ tại Bắc Giang

Tập huấn AT-VSLĐ cho cán bộ làm công tác AT-VSLĐ tại Bắc Giang

Chủ đề phát động Tháng hành động về AT-VSLĐ năm 2018 là: “Chủ động phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc để hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp”, Công ty Cổ phần Dịch vụ An toàn lao động Bắc Giang phối hợp cùng Sở Lao động Thương binh xã hội Bắc Giang tổ chức lớp huấn luyện an toàn vệ sinh lao động định kỳ cho đối tượng là Cán bộ làm công tác AT-VSLĐ của các doanh nghiệp trên địa bàn Bắc Giang.
Lớp tập huấn được tổ chức vào ngày 11/06/2018 đến ngày 13/06/2018 tại Khách sạn Lam Sơn.


Trong 3 ngày tập huấn, cán bộ làm công tác AT-VSLĐ tại các doanh nghiệp được quán triệt về công tác ATVSLĐ phải quan tâm duy trì thường xuyên, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các vụ TNLĐ về người và tài sản.
Thứ nhất, tuyên truyền sâu rộng mục đích, ý nghĩa nội dung của Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2018; các quy định của Luật ATVSLĐ và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, TP về ATVSLĐ.

Thứ hai, phát động phong trào thi đua sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động đảm bảo ATVSLĐ.

Thứ ba, tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền ATVSLĐ; lồng ghép các chương trình chuyên đề, sự kiện nổi bật.
Thứ tư, tăng cường xây dựng văn hóa an toàn lao động và các biện pháp phòng ngừa TNLĐ, BNN tại nơi làm việc. Tập trung đẩy mạnh các hoạt động huấn luyện ATVSLĐ; kiểm định các máy móc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; đo kiểm tra môi trường lao động; khám và chăm sóc sức khỏe định kỳ cho người lao động.
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline
antoanlaodongbacgiang
P.Tư vấn
QL Dự án
antoanlaodongbacgiang
DT Trực
antoanlaodongbacgiang
Đối tác - Khách hàng
Fanpage
Thống kê truy cập
Tổng truy cập
0579405
Trong tháng
012562
Trong tuần
002136
Trong ngày
000253
Trực tuyến
000009