Tin huấn luyện AN TOÀN

Tin huấn luyện AN TOÀN


Tập huấn An toàn vệ sinh lao động tại Trung Tâm Kinh Doanh VNPT Bắc Giang Tập huấn An toàn vệ sinh lao động tại Trung Tâm Kinh Doanh VNPT Bắc Giang

Ngày 18/05 đến ngày 19/5/2018, An toàn Bắc Giang đào tạo an toàn cho gần 200 công nhân viên Trung tâm KD VNPT Bắc Giang (TP Bắc Giang).


Lớp tập huấn An toàn vệ sinh lao động tại Công ty CP Thông tin Tín hiệu Đường sắt Bắc Giang Lớp tập huấn An toàn vệ sinh lao động tại Công ty CP Thông tin Tín hiệu Đường sắt Bắc Giang

Từ ngày 15/05 đến ngày 18/05/2018 tập huấn an toàn vệ sinh lao động cho đối tượng nhóm 4 tại công ty CP Thông tin Tín hiệu Đường sắt Bắc Giang (Thành phố Bắc Giang).


Lớp tập huấn An toàn vệ sinh lao động tại Công ty TNHH Long Hà Lớp tập huấn An toàn vệ sinh lao động tại Công ty TNHH Long Hà

Ngày 12/5 và ngày 13/05/2018 Công ty Cổ phần dịch vụ An toàn lao động Bắc Giang tổ chức đào tạo an toàn cho 150 công nhân viên tại Nhà Máy Chế biến nguyên liệu thuốc lá Long Hà tại Cụm CN Nghĩa Hòa, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.


Tập huấn An toàn vệ sinh lao động tại công ty Cổ phần XNK Phân bón Bắc Giang Tập huấn An toàn vệ sinh lao động tại công ty Cổ phần XNK Phân bón Bắc Giang

Lớp tập huấn An toàn vệ sinh lao động cho Công ty Cổ phần XNK Phân bón Bắc Giang diễn ra vào ngày 11 và ngày 12/5/2018 tại Phường Thọ Xương, Thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.


Khóa đào tạo an toàn vệ sinh lao động cho Công ty TNHH Daeyang Hanoi Khóa đào tạo an toàn vệ sinh lao động cho Công ty TNHH Daeyang Hanoi

Ngày 15/04 đến ngày 18/04/2018, An toàn Bắc Giang đã mở lớp đào tạo An toàn cho hơn 1000 công nhân viên công ty TNHH Daeyang Hanoi tại CNN Đồng Đình, xã Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.


Tập huấn An toàn vệ sinh lao động tại Công ty Cổ Phần Đường bộ Bắc Giang Tập huấn An toàn vệ sinh lao động tại Công ty Cổ Phần Đường bộ Bắc Giang

Ngày 12/04 và 13/04/2018 Công ty Cổ phần Dịch vụ An toàn lao động Bắc Giang tổ chức đào tạo an toàn vệ sinh lao động cho gần 200 công nhân viên Công ty Cổ phần Đường Bộ Bắc Giang.

Hỗ trợ trực tuyến
Hotline
antoanlaodongbacgiang
P.Tư vấn
QL Dự án
antoanlaodongbacgiang
DT Trực
antoanlaodongbacgiang
Đối tác - Khách hàng
Fanpage
Thống kê truy cập
Tổng truy cập
0592833
Trong tháng
009250
Trong tuần
001793
Trong ngày
000286
Trực tuyến
000004