Tin huấn luyện AN TOÀN

Tin huấn luyện AN TOÀN


Khóa huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động tại thành phố Hà Nội. Khóa huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động tại thành phố Hà Nội.

Chúng tôi thường xuyên mở các khóa huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động tại thành phố Hà Nội. Các Khóa đào tạo, huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động được xây dựng theo chương trình khung và cho các đối tượng được quy định tại Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ.


Mở lớp nghiệp vụ an toàn lao động tại TP Bắc Giang Mở lớp nghiệp vụ an toàn lao động tại TP Bắc Giang

Kính gửi: BAN LÃNH ĐẠO CÁC CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP - Căn cứ Điều 150 của Bộ luật lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012; - Căn cứ Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ. - Căn cứ vào giấy chứng nhận số 16/GCN-2015 do bộ lao động thương binh xã hội cấp ngày 09-02-2015 về hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động theo TT27/2013-BLĐTBXH


Đào tạo và cấp chứng chỉ an toàn lao động Đào tạo và cấp chứng chỉ an toàn lao động

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ AN TOÀN LAO ĐỘNG BẮC GIANG Trụ sở : Số 87, 89 đường 295B, xã Tân Mỹ, TP. Bắc Giang Điện thoại: 0204 3826 688/ 0961 408 488 Website : http://antoanbacgiang.vn - Email : antoanlaodongbacgiang@gmail.com


Thông báo mở lớp huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động trên toàn quốc Thông báo mở lớp huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động trên toàn quốc

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ AN TOÀN LAO ĐỘNG BẮC GIANG Trụ sở : Số 87, 89 đường 295B, xã Tân Mỹ, TP. Bắc Giang Điện thoại: 0204 3826 688/ 0961 408 488 Website : http://antoanbacgiang.vn - Email : antoanlaodongbacgiang@gmail.com THÔNG BÁO MỞ LỚP HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG TRÊN TOÀN QUỐC


Nội Dung huấn luyện an toàn vệ sinh lao động theo nghị định 44/2016/NĐ-CP Nội Dung huấn luyện an toàn vệ sinh lao động theo nghị định 44/2016/NĐ-CP

Ngày 15 tháng 5 năm 2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 44/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.


Lớp huấn luyện ATVSLĐ cho người quản lý Hợp tác xã tại Khách sạn Bắc Giang Lớp huấn luyện ATVSLĐ cho người quản lý Hợp tác xã tại Khách sạn Bắc Giang

Lớp huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho đối tượng là người quản lý của các Hợp tác xã năm 2021

Hỗ trợ trực tuyến
Hotline
antoanlaodongbacgiang
P.Tư vấn
QL Dự án
antoanlaodongbacgiang
DT Trực
antoanlaodongbacgiang
Đối tác - Khách hàng
Fanpage
Thống kê truy cập
Tổng truy cập
0592820
Trong tháng
009237
Trong tuần
001780
Trong ngày
000273
Trực tuyến
000008