Sản phẩm - dịch vụ

Sản phẩm - dịch vụ


Huấn luyện an toàn cho cán bộ quản lý nhóm 1 Huấn luyện an toàn cho cán bộ quản lý nhóm 1

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH (Theo khung huấn luyện Nghị định 44/2016/ NĐCP ban hành) I. CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ ATLĐ, VSLĐ Tổng quan về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động; hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn lao động, vệ sinh lao động; các khái niệm, nội dung cơ bản về an toàn lao động, vệ sinh lao động Các quy định của pháp luật về chính sách, chế độ


PANO, BẢNG BIỂN HƯỞNG ỨNG THÁNG AN TOÀN  LAO ĐỘNG PANO, BẢNG BIỂN HƯỞNG ỨNG THÁNG AN TOÀN LAO ĐỘNG

Để phục vụ cho công tác tháng hành động an toàn lao động tháng 5/ 2017 Nhằm nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, thực thi có hiệu quả Luật An toàn vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành. Các hoạt động truyền thông về ATVSLĐ: - Xây dựng, gửi, phát các thông điệp, tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền chủ đề, nội dung hoạt động của Tháng hành động (mục đích,


Dịch vụ huấn luyện an toàn vệ sinh lao động Dịch vụ huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

Kính gửi: Quý Công ty. Nhân dịp năm mới 2017, chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc tới toán thể quý khách và đồng thời chúng tôi có mức giá vô cùng cạnh tranh nhằm giúp quý khách có thêm sự lựa chọn và chúng tôi có thêm khách hàng thân thiết. 1- Dịch vụ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo quy định tại Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ về hoạt động huấn luyện an toà


Dịch vụ làm bảng nội quy, quy trình vận hành an toàn niêm Dịch vụ làm bảng nội quy, quy trình vận hành an toàn niêm

Kính gửi: Quý Công ty. Nhân dịp năm mới 2017, chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc tới toán thể quý khách và đồng thời chúng tôi có mức giá vô cùng cạnh tranh nhằm giúp quý khách có thêm sự lựa chọn và chúng tôi có thêm khách hàng thân thiết. Dịch vụ làm bảng nội quy, quy trình vận hành an toàn niêm yết tại nơi làm việc, nơi đặt máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về AT-VSLĐ Kích thước pano,


Dịch vụ đo điện trở tiếp đất của hệ thống thu lôi chống sét Dịch vụ đo điện trở tiếp đất của hệ thống thu lôi chống sét

Kính gửi: Quý Công ty. Nhân dịp năm mới 2019, chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc tới toán thể quý khách và đồng thời chúng tôi có mức giá vô cùng cạnh tranh nhằm giúp quý khách có thêm sự lựa chọn và chúng tôi có thêm khách hàng thân thiết. Dịch vụ đo điện trở tiếp đất của hệ thống thu lôi chống sét hoặc hệ thống nối đất bảo vệ chống điện rò cho các máy, thiết bị sản xuất: Đơn giá: 500.000


TCVN 9385-2012 Quy định về chống sét cho công trình TCVN 9385-2012 Quy định về chống sét cho công trình

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9385:2012 BS 6651:1999 CHỐNG SÉT CHO CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG - HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ, KIỂM TRA VÀ BẢO TRÌ HỆ THỐNG Protection of structures against lightning - Guide for design, inspection and maintenance Lời nói đầu TCVN 9385:2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 46:2007 thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b khoả

Hỗ trợ trực tuyến
Hotline
antoanlaodongbacgiang
P.Tư vấn
QL Dự án
antoanlaodongbacgiang
DT Trực
antoanlaodongbacgiang
Đối tác - Khách hàng
Fanpage
Thống kê truy cập
Tổng truy cập
0607862
Trong tháng
009717
Trong tuần
002318
Trong ngày
000955
Trực tuyến
000004