Sản phẩm - dịch vụ

Sản phẩm - dịch vụ


TCVN 9358:2012 Quy định về Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho công trình TCVN 9358:2012 Quy định về Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho công trình

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9358:2012 LẮP ĐẶT HỆ THỐNG NỐI ĐẤT THIẾT BỊ CHO CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP - YÊU CẦU CHUNG Installation of equipment earthing system for industrial projects - General requirements Lời nói đầu TCVN 9358 : 2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 319 : 2004 thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b khoản 2 Điều 7 Ng

Hỗ trợ trực tuyến
Hotline
antoanlaodongbacgiang
P.Tư vấn
QL Dự án
antoanlaodongbacgiang
DT Trực
antoanlaodongbacgiang
Đối tác - Khách hàng
Fanpage
Thống kê truy cập
Tổng truy cập
0607854
Trong tháng
009709
Trong tuần
002310
Trong ngày
000955
Trực tuyến
000005