Sản phẩm - dịch vụ

Sản phẩm - dịch vụ


GIẢI PHÁP CHỐNG SÉT PHỔ BIẾN HIỆN NAY GIẢI PHÁP CHỐNG SÉT PHỔ BIẾN HIỆN NAY

Cọc tiếp địa là một phần không thể thiếu của hệ thống tiếp địa giúp làm tiêu tan tia sét và bảo vệ gia đình bạn trong mùa mưa bão. Ngoài hệ thống tiếp địa, người tiêu dùng có thể lựa chọn các giải pháp chống sét phổ biến dưới đây. Dưới đây là một số giải pháp chống sét trực tiếp được ứng dụng rộng rãi trong thực tế.


Thông tư quy định về mức giá tối thiểu đối với dịch vụ kiểm định an toàn máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động Thông tư quy định về mức giá tối thiểu đối với dịch vụ kiểm định an toàn máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

Thông tư 41/2016/TT- BLĐTBXH ban hành ngày 11/11/2016 quy định giá tối thiểu đối với dịch vụ kiểm định an toàn lao động máy, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. https://drive.google.com/file/d/1EwxNV-irjAHrNLieh9upMHi3sjLyDDQs/view?usp=sharing


Huấn luyện an toàn nhóm 6 - An toàn vệ sinh viên Huấn luyện an toàn nhóm 6 - An toàn vệ sinh viên

Hình ảnh Huấn luyện an toàn - vệ sinh lao động tại Công ty CP May Xuất khẩu Hà Phong Điều 74. An toàn, vệ sinh viên (Trích Luật An toàn vệ sinh lao động 2015 ) 1. Mỗi tổ sản xuất trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh phải có ít nhất một an toàn, vệ sinh viên kiêm nhiệm trong giờ làm việc. Người sử dụng lao động ra quyết định thành lập và ban hành quy chế hoạt động của mạng lưới an toàn, vệ sinh viê


Huấn luyện an toàn cho người lao động chung - Nhóm 4 Huấn luyện an toàn cho người lao động chung - Nhóm 4

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH (Theo khung huấn luyện Nghị định 44/2016/ NĐCP ban hành) 1. Kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động: - Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động; chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động; - Kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc và phương pháp cải thiện điều kiện lao động; - Chức năng, nhiệm vụ của


Huấn luyện an toàn cho người lao động có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ thuộc đối tượng nhóm 3 Huấn luyện an toàn cho người lao động có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ thuộc đối tượng nhóm 3

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH (Theo khung huấn luyện Nghị định 44/2016/ NĐCP ban hành) 1. Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; 2. Kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động: Chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động; kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc và phương pháp cải thiện điều kiện lao động; chức năng, nhiệm vụ của mạng


Huấn luyện an toàn cho cán bộ an toàn nhóm 2 Huấn luyện an toàn cho cán bộ an toàn nhóm 2

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH (Theo khung huấn luyện Nghị định 44/2016/ NĐCP ban hành) I. CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ ATLĐ, VSLĐ Tổng quan về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động; hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn lao động, vệ sinh lao động; các khái niệm, nội dung cơ bản về an toàn lao động, vệ sinh lao động Các quy định của pháp luật về chính sách, chế độ

Hỗ trợ trực tuyến
Hotline
antoanlaodongbacgiang
P.Tư vấn
QL Dự án
antoanlaodongbacgiang
DT Trực
antoanlaodongbacgiang
Đối tác - Khách hàng
Fanpage
Thống kê truy cập
Tổng truy cập
0592827
Trong tháng
009244
Trong tuần
001787
Trong ngày
000280
Trực tuyến
000006